Asociatia Invatatorilor din judetul Olt

Blogul Asociatiei Invatatorilor din Olt

Comunicat de presă, 21 august 2010

,,Bogaţi în lipsuri, în îndatoriri şi în iubiri de moşie, apropiaţi-vă de sufletele noastre, ridicaţi-le până unde poate vrednicia şi conştiinţa voastră trează. Aşa Vă vrem!’’ din cuvântul de întâmpinare la al V-lea congres învăţătoresc din perioada interbelică.

Comunicat de presă, 21 august 2010

ÎNTREG STAFF-UL MINISTERULUI EDUCAŢIEI DE LA CHIŞINĂU VA FI PREZENT LA CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DE LA CONSTANŢA În 18 şi 19 august preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România –Viorel Dolha a fost primit la sediul Guvernului Republicii Moldova de către Domnul Viceprim-Ministru Ion Negrei, Domnul Ministru al Educaţiei Leonid Bujor, Viceministrul Educaţiei Tatiana Potîng, alţi oficiali din Ministerul Educaţiei din Chişinău. Nu a fost prima întâlnire dintre preşedintele AGIRo şi înalţii oficiali de peste Prut. Totdeauna a fost însoţit şi de Doamna prof. dr. Mariana Marin- iniţiatoarea înregistrării la Chişinău a ,,Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România-filiala Republica Moldova”. Au fost primiţi şi la Ministerul Justiţiei din Chişinău unde au primit acordul de înregistrare şi au fost discutate amănuntele finalizării acestei proceduri. Cu acest prilej înalţii oficiali de la Chişinău au fost invitaţi la Al XXXI-lea Congres al AGIRo şi al Cadrelor Didactice Române de peste Hotare în perioada 27-31 august 2010- congres aniversar fiindcă în urmă cu exact 100 de ani tot la Constanţa avea loc congresul AGIRo din 1910. Deschiderea lucrărilor congresului va avea loc la Teatrul Oleg Danovski din Constanţa în 28 august ora 10, în celelalte zile congresul desfăşurându-se în Eforie Sud cu sprijinul determinant al Asociaţiei Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni, al ISJ Constanţa, al CCD Constanţa, al universităţilor constănţene, al autorităţilor locale, beneficiind de facilităţi importante făcute de hotelurile Măgura şi Bistriţa şi de generozitatea hotelului Vega din Mamaia. Ministrul Educaţiei Republicii Moldova Leonid Bujor a acceptat invitaţia şi a desemnat delegaţia oficială în fruntea căreia va veni la congres. Este o onoare deosebită pentru noi să avem ca oaspeţi mai tot staff-ul conducerii învăţământului de la Chişinău (pe lângă ministru vor fi prezenţi viceminiştri, directori de departamente, directorul Întreprinderii de Stat Mold-Didactica, directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, directorul Direcţiei de Învăţământ al Municipiului Chişinău, inspectori şcolari etc). Acestora li se vor adăuga încă aproape 50 de cadre didactice din R.Moldova şi încă pe atâtea din alte 10 comunităţi româneşti de peste hotare. Domnul Ministru Bujor a reprogramat alte acţiuni şi chiar congresul cadrelor didactice din R.Moldova care ar fi urmat să se desfăşoare în aceeaşi perioadă. Îi mulţumim şi aceasta ne obligă să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor. Ministrul Lenid Bujor împreună cu preşedintele AGIRo au avut o intervenţie în direct la Radio România Internaţional. Domnul Ministru şi-a exprimat bucuria de a participa la evenimentul de la Constanţa unde speră să pună la cale sau să finalizeze cu omologii de la Bucureşti importante proiecte comune. Începând de la primul congres din 1898 la aceste manifestări au luat parte totdeauna ministrul în funcţie şi toţi foştii miniştri ai educaţiei în viaţă, personalităţi precum Iorga, Mehedinţi, Preşedintele Academiei. Deseori lua parte şi şeful statului (anul trecut Preşedintele Băsescu a participat la eveniment şi sperăm să fie prezent şi în acest an), iar într-un Mesaj al Tronului către un fost congres al nostru, Suveranul scria ,,dacă soarta nu m-ar fi pus acolo unde sunt, aş fi fost învăţător…” Ne-am bucurat că Doamna Ministru Ecaterina Andronescu a confirmat că va fi prezentă şi că Domnul Ministru Mihail Hărdău ne-a încurajat printr-un mesaj că va face tot ce îi stă în putere la comisia senatorială să elimine actualele discriminări privind încadrarea la ciclul primar şi preşcolar şi că trebuie să fim mai persuasivi în îndreptăţitele noastre solicitări. S-au înscris până acum aproape 1000 de învăţători, educatoare, profesori, profesori universitari, furnizori de material didcatic, carte şcolară, soft educaţional, formare profesională. Vom lansa Revista AGIRo, Buletinul congresului, Portrete de dascăli. Congresul va fi sprijinit ca şi la alte ediţii şi de Departamentul pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni şi în plus îşi dă concursul în a reuşi să îl avem ca oaspete la congres cu un concert pe Maestrul Tudor Gheorghe. Aceasta cu atât mai mult cu cât AGIRo vrea să sărbătorească în acest an la sfârşit de august pentru prima dată în şi România Ziua ,,Limba noastră cea română” zi pentru care suntem siguri că se vor găsi parlamentari care printr-o iniţiativă legislativă să facă să fie oficială în ţara noastră la aceeaşi dată la care se sărbătoreşte în R.Moldova: 31 august. La Chişinău au avut întâlniri şi la sediul revistei ,,Învăţătorul modern,, care va scoate o ediţie cu prilejul congresului de la Constanţa şi ,,Muzeul Pedagogiei din Chişinău” –prilej cu care AGIRo a promis sprijin în tipărirea lucrării ,,Scurtă schiţă istorică despre neam, limbă şi grafie” cu date inedite şi relevante (muzeul deţine manuale de ,,limbă română” editate la Chişinău în chiar timpul stăpânirii ţariste şi manuale scrise în grafie latină la Tiraspol în perioada interbelică în momente trecătoare de relaxare a opresiunii asupra limbii române şi până la inventarea ,,limbii moldoveneşti”.). Congresul va fi prilejul schimbului de bune practici şi demarării unor proiecte comune. Înalta ţinută ştiinţifică, profesionalismul interlocutorilor de la Chişinău şi copleşitoarea lor deschidere şi atenţie cu care ne-au primit totdeauna obligă congresul să fie un regal şi să îi întâmpinăm cu aceeaşi atenţie.

Cu deosebită consideraţie, Viorel Dolha

preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

Reclame

22 August 2010 - Posted by | Nonclasificat

5 comentarii »

 1. CRONICĂ DESPRE CONGRESUL AGIRo
  CONGRESUL AGIRo S-A ÎNCHEIAT. ŞCOALA ÎNCEPE?
  Congresele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România (AGIRo) se deosebesc de celelalte adunări ale dăscălimii prin amploare şi prin faptul că la ele nu este refuzată prezenţa niciunui cadru didactic. Dacă în 2006 la Arad au fost 750 participanţi, în 2008 la Palatul Parlamentului au fost 1300, în 2009 la Bucureşti au fost 950, în 2010 între 27-31 august la Constanţa –Eforie Sud au fost 950 de învăţători, educatoare, profesori, universitari, inspectori şcolari din toate judeţele ţării, 70 de cadre didactice române de peste hotare şi, în premieră la această ediţie, 300 de membri ai familiilor cadrelor didactice. Pentru şedinţa de deschidere nici nu s-a găsit sală care să-i încapă pe toţi.
  Ca întotdeauna au fost lansate invitaţii preşedenţiei, primului-ministru, MECTS, tuturor parlamentarilor din comisiile pentru învăţământ, şefilor partidelor parlamentare, foştilor miniştri ai educaţiei în viaţă, tuturor liderilor sindicali, universităţilor şi autorităţilor locale din judeţul gazdă. La acest al XXXI-lea congres AGIRo organizat la Constanţa după ce în urmă cu 100 de ani, în 1910, tot aici fusese un alt congres AGIRo, a participat şi o delegaţie oficială a Ministerului Educaţiei din R.Moldova condusă de ministrul Leonid Bujor.
  Specialişti de prestigiu în ştiinţele educaţiei, furnizori de formare profesională, soft educaţional şi carte şcolară au conferenţiat, au demarat proiecte, au încheiat parteneriate cu reprezentanţii celor 49 asociaţii/sucursale judeţene/de sector membre AGIRo. Nume ca INTUITEXT, SIVECO, Centrul Educaţia 2000+, IRSCA EDUCATION şi edituri de prestigiu au fost alături de participanţi.
  O mai mare funcţionalitate a departamentelor şi structurilor AGIRo a fost principalul scop al congresului. Pentru omogenizarea acestor grupuri de lucru şi de iniţiativă durata congresului a fost de 5 zile.
  Cârcotaşilor care întreabă ce rezultate concrete s-au obţinut le spunem că dascălii nu producem fabrici şi uzine şi îi rugăm chiar pe dumnealor să scrie un eseu despre importanţa măcar a şederii împreună tâmplă fierbine lângă tâmplă a 950 de profesori timp de 5 zile la care se mai adaugă faptul că până în ultima zi luaseră cuvântul TOŢI cei au dorit şi că ministrul educaţiei i-a ascultat pe absolut toţi în plen sau informal în sala de mese şi le-a răspuns FIECĂRUIA. Vor fi rămas frustraţi câţiva demnitari locali că nu au vorbit în prima zi, că nu au vorbit atunci când rangul le-o cerea, ba chiar că nu li s-a dat microfonul înaintea lui Tudor Gheorghe. Prioritate au dascălii care au avut propuneri şi înalţii demnitari care le-ar putea rezolva.

  ,,DACĂ SOARTA NU M-AR FI PUS ACOLO UNDE SUNT, AŞ FI FOST ÎNVĂŢĂTOR,, (din mesajul tronului către un fost congres învăţătoresc)

  Cei prezenţi în sala teatrului ,,Oleg Danovski” din Constanţa au votat în unanimitate acordarea tilului de membru de onoare al AGIRo pentru Domnul Ministru al Educaţiei Leonid Bujor din Chişinău şi pentru demnitarii români care onorează şi sprijină pentru a treia oară congresul AGIRo (Ecaterina Andronescu şi Eugen Tomac).
  Doamna Ministru Ecaterina Andronescu a spus în cuvântul său că se consideră ca slujitor al şcolii membru de drept AGIRo şi nu neapărat unul de onoare. Adăugăm că la precedentele două congrese ne-a sprijinit cu generozitate în organizare şi că în 2009 în chiar zilele congresului a făcut schimbări în textul proiectului legii educaţiei postat pe site-ul ministerului la propunerea AGIRo. După unii această atitudine apaţine trecutului şi ar fi nevoie de ,,pasul înainte”. După cei prezenţi Dumneaei a meritat aplauze şi preţuire.
  Domnul Secretar de Stat Eugen Tomac este cel care fiind în fruntea Departamnentului pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni nu a lipsit de la niciunul dintre congrese şi ne-a acordat un sprijin consistent care a făcut să poată fi împreună cu noi 70 de colegi români de peste hotare care apără frontierele limbii române.
  Ar fi corespuns criteriului a trei prezenţe la congresul AGIRo şi Doamna Secretar de Stat Oana Badea care confirmase că va onora şi această invitaţie. Preşedintele AGIRo îi pregătise această diplomă cu toate că în urmă cu 4 luni îl scosese afară din birou fiindcă timp de 3 minute o exasperase cu pledoaria pentru repararea discriminărilor la încadrare. Dumneaei spusese că ştie de aceste crase discriminări dar că are acum alte priorităţi.
  Diploma ,,Radio Erevan” a reuşit datorită consilierilor săi să o ia Domnul Mihail Hărdău –preşedinte al comisiei senatoriale pentru învăţământ. Uitând că Dumnealui a dictat textul legii 387 neţinând cont de propunerile AGIRo, acuză în mesajul său că preşedintele AGIRo nu protestează îndeajuns împotriva nedreptăţilor legii 387 fiindcă s-ar fi văzut cu ,,sacii în căruţă”. Realitatea este că preşedintele AGIRo nu este ,,cu sacii în căruţă” ci este în situaţia exact contrară de institutor conform aberantei 387 şi a OM 3235 şi că a protestat în toată presa, la toate întâlnirile, că a făcut şi plângere prealabilă. De la Caragiale încoace nu s-a mai pomenit o asemenea scrisoare. Preşedintele AGIRo ar fi făcut-o pierdută dacă ar fi fost sunat măcar de o secretară a Domului Hărdău. Dar aşa stă treaba cu ,,pasul înainte” în clamata relaţie cu asociaţiile profesionale şi cu ,,recredibilizarea” instituţiilor şi demnitarilor care uită că ei fac legile şi pe cele bune şi pe cele strâmbe şi că tot ei le pot îndrepta.

  DEMNITARI SCOŞI LA TABLĂ
  SAU ,,CUI ARE I SE MAI DĂ ŞI CUI N-ARE I SE VA LUA”

  Fiecare demnitar a trebuit să răspundă cu DA sau NU unor întrebări. Fiindcă era reprezentantul curentului politic care susţine cota unică de impozitare şi implicit o solidaritate inversă decât în statele moderne (a văduvelor, gravidelor, invalizilor, copiilor, pensionarilor, a salariaţilor cu venituri mici cu bancherii şi patronii), preşedintele Crin Antonescu a fost întrebat:
  -Este adevărat că patronii români îşi procură materia primă cam la aceleaşi preţuri ca patronii din UE?
  -Este adevărat că patronii români sunt impozitaţi cam la fel cu patronii din UE?
  -Este adevărat că patronii români îşi plătesc angajaţii de 10-20 de ori mai puţin decât patronii din UE?
  -Este adevărat că patronii români îşi vând marfa la aceleaşi preţuri ca patronii din UE?
  Răspunzând cu DA la toate întrebările de mai sus înseamnă că preşedintele PNL a recunoscut, pe cale logică, că patronii români au un profit (ca procent) mult mai mare decât cei din UE şi că s-au obişnuit ca din primul an de activitate să aibă şi vilă şi jeep şi cont în străinătate.
  Preşedintele AGIRo a acuzat că statul prin ridicolul de mic salariu minim încurajează nu economia de piaţă ci ori unităţi neviabile ori, efectiv, o expoatare cruntă a angajaţilor care încă au rămas în ţară. Se salvează de această exploatare doar cei care aleg să muncească în străinătate la patroni care se mulţumesc cu un profit mai mic plătindu-i de 10 ori mai mult. Preşedintele AGIRo a mai cerut să înceteze dezinformarea cum că bugetarii ar fi mulţi. În UE sunt în medie 30 de bugetari la 100 de salariaţi, iar în România erau doar 19 bugetari la 100 de angajaţi şi asta înainte de disponibilizări. Vrea statul român să intre în disoluţie sau în alt trend decât cel UE? A mai cerut o strategie de creştere a nivelului de trai care ar trebui să fie singurul scop al intrării în UE a României.
  Preşedintele Băsescu (care anul trecut a fost prezent la congres) şi premierul Boc (care a fost coleg de facultate cu Viorel Dolha -preşedintele AGIRo) au fost rugaţi ferm de domnul Dolha în apluzele sălii să înceteze cu sperietoarea grecizării României. ,,Dă, Doamne, să avem 2500 euro salariu ca în Grecia şi să ni se ia al 14-lea salariu. După citirea mesajului premierului Boc şi anunţul că ministrul Funeriu va fi prezent în a doua zi la congres Dolha a afirmat că în mod logic ar trebi să fie ferict că a apucat un premier care să îi fie fost coleg şi un ministru care este din acelaşi oraş cu el. În acelaşi timp a spus că aşteaptă de la domnul ministru Funeriu ca la congres sau în zilele imediat următoare ,,să treacă testul de dreaptă judecată” prin efectuarea unor modificări ale unor texte normative cu prevederi aberante. Doar asta ar fi un semn pentru ,,un pas înainte” în ,,recredibilizarea instituţiilor”. Preşedintele AGIRo a rugat asistenţa să nu mai fie apelat cu ,,preşedinte” fiindcă în ziua de azi acest cuvânt nu îl onorează, glumind că poate şi în statut ar trebui să se modifice cu ,,director”, ,,împărat” sau orice altceva.
  S-a pomenit de faptul că prea miroase a ’907 şi că atunci învăţătorii au fost cei discutaţi în parlament că ar fi instigat ţăranii să nu mai rabde. Sala i-a aplaudat frenetic pe acei ,,instigatori” şi pe sutele de foşti membri AGIRo pe care comuniştii i-au executat sau aruncat în temniţe pentru instigare. Participanţii au primit o listă a acestor martiri AGIRo între care sunt şi Ion Mihalache- care a fost şi preşedinte al AGIRo şi D.V.Ţoni –cel mai important preşedinte AGIRo din perioada interbelică în speranţa ca această listă să ne folosească de reper celor cu adevarat dascăli sau măcar ca referinţă istorică celorlalţi. Dl învăţător Petrescu a motivat ca multe dintre documentele de arhivă inclusiv carnetul de membru al AGIRo a trebuit să le ascundă şi să le ardă ca să nu fie acuzat de trădare a statului (comunist evident). Emoţionantă a fost întâlnirea cu domnul Victor Paulian, fost deţinut politic, care ne-a vorbit despre umilinţele la care a fost supus în anii de temniţă. Cu acesta, cu urmaşa familiei de patrioţi Crihan şi cu încă alţi seniori ai AGIRo liderul asociaţiei s-a întreţinut şi în particular preferându-i unor demnitari locali. Preşedintele AGIRo a regretat că nu crede că va avea onoarea de a fi închis pentru ,,instigare”, dar poate măcar să refuze propuneri tentante care să îi creeze ,,obligaţii”. Şi a refuzat. La microfon.
  Domnul Crin Antonescu şi-a exprimat convingerea că, dacă mai ţine ceva în ţara aceasta, ţine datorită unor oameni precum dascălii, care, deşi desconsideraţi şi umiliţi, înţeleg să-şi ia în serios misiunea, continuând să se respecte pe ei şi profesia aleasă. A subliniat necesitatea numirii unor oameni de prestigiu, care să se ocupe de educaţie, oameni care să respecte educaţia, astfel încât şi la noi să devină realizabile două lucruri care, în alte ţări, sunt sfinte: orice copil să aibă acces la educaţie şi condiţia celui care oficiază actul educaţiei să nu mai fie una umilă. Fiu de învăţătoare şi profesor şi dascăl la rândul său, a declarat că se va simţi jignit, atâta vreme cât munca noastră va fi măsurată cu ceasul de taximetru, cu ora şi ne-a urat succes, curaj şi… răbdare.
  Domnul Andrei Marga a fost provocat să comenteze faptul că doar de la Cluj au fost 2 miniştri care au demisionat datorită insuficienţei bugetului educaţiei. Andrei Marga, cel mai mediatizat intelectual român în 2010 după o monitorizare realizată de agenţia MediaIQ, a amintit, dacă mai era nevoie, că România se află în cea mai mare criză a epocii moderne, o criză produsă din cauze indigene, din incompetenţe administrative, precizând că sunt aduşi în funcţii, oameni nepotriviţi, după criterii folosite abuziv de Stalin şi Ceauşescu. După părerea dumnealui, România are cel mai incompetent guvern din istoria ţării. Nici un alt guvern nu a reuşit „performanţa” de a nu obţine niciun proiect de lege valabil. Legea Educaţiei este plină de greşeli gramaticale şi de erori logice. În acest fel, învăţământul românesc va fi împins în trecut. În învăţământ este nevoie de reorganizare, nu de disponibilizări.

  ”NAINTE, ÎNVĂŢĂTORI, UNIŢI!”

  În sala în care a răsunat iarăşi după 100 de ani vechiul ,,Imn al învăţătorilor,, cu versurile ,,Pe-ntinsul ţării răspândiţi,/ De sus s-avem sfântă poruncă:/”, s-a spus că în anii marii şi adevăratei crize din ‘29-‘33 dascălii români, mai toţi reuniţi în AGIRo nu au făcut grevă acceptând curbe de sacrificiu de 5 -10 %, dar atunci salariul lor era mai mare decât al celor din Grecia de 3 ori iar în România veneau la munca de jos italieni şi greci.
  Domnul Cristian Dumitrescu, preşedintele comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor a menţionat că, deşi Legea Educaţiei a fost „desţelenită”, reforma se poate face numai cu bani. Acest lucru va fi realizabil, când acei care hotărăsc destinele învăţământului vor înţelege că au un singur partid: Partidul Şcolii!
  Doamna Ministru Ecaterina Andronescu ne-a asigurat că Legea Educaţiei, aflată pe masa Senatului, este „cântărită”, articol cu articol, pentru a avea stabilitate în timp, prea dese fiind schimbările din învăţământ. Dar orice lege, cât de bună ar fi, nu poate înlocui ceea ce face dascălul, în clasă: acolo, copilul se transformă, din nimic, într-un om mare.
  Medalia de aur a fost oferită anul trecut delegaţiei din zona Timoc-Morava din Serbia. Statul român nu a reclamat nici acum instituţiilor europene că Belgradul refuză dreptul la 2 ore pe săptămână de limbă română celor din această regiune care au cerut-o şi care o cer şi în acest an. Medalia (oferită primului congres de către Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad) a fost transmisă, anul acesta, Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România –filiala R.Moldova, înregistrată cu acest nume la Ministerul Justiţiei din Chişinău prin eforturile Doamnei prof.dr. Mariana Marin şi al lui Viorel Dolha, primiţi la Chişinău şi încurajaţi de Vicepremierul Ion Negrei şi Ministrul Leonid Bujor.
  Cuvântarea domnului Leonid Bujor, ministrul învăţământului din R.Moldova, a fost foarte emoţionantă. Numindu-ne „fraţi de meserie”, şi-a exprimat bucuria de a vedea posibilă derularea procesului de depolitizare, de „destalinizare”, în şcoli. În R.Moldova s-a trecut la elaborarea Codului educaţiei, precum şi la elaborarea unui nou curriculum. Prima lecţie, în prima zi de şcoală, prin decizie ministerială, va fi dedicată lui Grigore Vieru, poetul care a cântat, mai bine decât oricine, adevărul despre limba, cultura, sufletul şi durerile românilor din R.Moldova. S-a semnat acum de cei doi miniştri acordul de recunoaştere reciprocă a diplomelor din cele două ţări. Urarea de final nu putea fi decât una plină de sensibilitate: „Linişte şi pace în suflet! Să rămâneţi, în continuare, semănători de carte şi recunoştinţă!”. În a doua zi de congres cei doi miniştri au servit masa alături şi împreună cu sutele de dascăli. Preşedintele AGIRo le-a spus atât lui Leonid Bujor cât şi lui Petru Funeriu că îi socoteşte în egală măsură miniştri săi.
  Mesajul Domnului Dr. Ion Popescu, Preşedinte al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Deputat al poporului din Ucraina, Vice-preşedinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a fost prezentat de colegul Bostan Constantin din Cernăuţi în aplauzele sălii pentru ceea ce face domnul Ion Popescu în apărarea drepturilor tuturor românilor de peste hotare.
  Parlamentarii prezenţi s-au angajat să facă o propunere legislativă care să reia tradiţia prin care Ziua Învăţătorului să se serbeze la 30 iunie, nu la date artificial stabilite şi o iniţiativa legislativă a serbării Limbii Române şi în ţara noastră la 31 august aşa cum se sărbătoreşte în R.Moldova. Ediţia 0 a zilei ,,Limbii române” a fost marcată cu ocazia congresului pe scena din faţa restaurantului Măgura, unde au avut loc, în fiecare seară, spectacole oferite de elevi, dar şi de ansambluri profesioniste din ţară.
  Întâlnirea de la Teatrul „Oleg Danovski” s-a încheiat cu un recital al maestrului Tudor Gheorghe, cuprinzând secvenţe din spectacolul „Taina cuvintelor”, un spectacol grav, major, în care se pledează pentru frumuseţea şi poezia limbii române, pentru că „în limba ta ţi-e dor de mama”!

  FUNERIU: ,,ORICE ESTE ÎN DETRIMENTUL DASCĂLILOR, POATE SĂ AFECTEZE ACTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT”

  Aşa a răspuns Ministrul Funeriu la problema salariilor reduse cu 25% şi a nedecontării navetei de către unii primari. Învăţătorii şi profesorii i-au pus ministrului zeci de întrebări, i-au prezentat diverse soluţii şi propuneri legate de învăţământ. Nu în ultimul rând, dascălii s-au grabit să-şi spună şi ,,of-ul” personal, punctual. La Cazino Eforie Sud şi apoi la sala Măgura, ministrul Funeriu a ascultat şi a răspuns participanţilor peste 5 ore. Dascălii şi-au expus problemele clar şi la obiect, dar li s-a răspuns făcându-se apel la calităţile noastre omeneşti (răbdare, înţelegere), cum bine a spus o colegă, prin „şantaj emoţional”.
  Referindu-se la anii cât a trăit în străinătate, ministrul a subliniat care sunt valorile ţărilor respective, în jurul cărora se adună oamenii, în vremuri de criză. Germania s-a ridicat prin muncă, americanii au ca simbol valoarea numită „visul american”, pe japonezi, instituţia împăratului, istoria, îi face să fie puternici, Franţa are libertate, egalitate, fraternitate. Domnul ministru (al 100-lea ministru al învăţământului, din ţara noastră) a cerut să fie ajutat în încercările de recredibilizare a învăţământului românesc, precizând că acest proces se poate face prin seriozitate şi trebuie să aibă o continuitate şi după schimbarea miniştrilor. În acest scop, i-a solicitat domnului preşedinte să-i adreseze o scrisoare oficială, cu care să se simtă mai bine „înarmat”, în faţa ministrului finanţelor, pentru că, se ştie, fără fonduri este greu de reaşezat învăţământul acolo unde-i este locul.
  Preşedintele AGIRo i-a reproşat ministrului că arcul guvernamental a respins la Cameră ,,cultivarea patriotismului” în lege adăugând că doar snobii credeau că francezii, germanii etc şi-au dorit vreodată să fie altceva decât francezi, germani etc. Mai mult cu ocazia actualei crize se vede că fiecare stat UE ,,defilează” cu propriul buget, şi se acoperă cu propria plapumă. I-a mai amintit ministrului că la investire a spus că are ca model Corea. În Corea învăţătorii şi educatoarele sunt plătiţi mai bine cu câteva procente decât cei din ciclul gimnazial. Diferenţe la salariu între cei care predau la ciclul primar sau gimnazial nu există nici în UE. Doar la noi prin legea 387 şi OM 3235 s-au instituit discriminări demne de teatrul absurdului. Documente ale UE mai arată textual că o reducere a efectivului claselor duce la creşterea calităţii actului educativ. Doar la noi se suţine de unii care nu au nimic în comun cu învăţământul, in mod lipsit de logică, opusul. În România în 2009 au revenit în medie 16 elevi la un învăţător în ciclul primar şi 11 elevi la un profesor în gimnaziu. Iată cum stă situaţia în alte ţări referitor la numărul de elevi la o educatoare: Finlanda -12, Ungaria -11, Islanda -5, Italia-13, Norvegia-12, Polonia-13, Slovacia-10, Spania-16, Suedia-12, Media europeană-15. Cu totul alta este media preşcolarilor la o educatoare în Africa -23. Iată cum stă situaţia în alte ţări referitor la numărul de elevi la un învăţător: Finlanda -16, Ungaria -11, Italia-11, Norvegia-12, Polonia-13, Spania-15, Suedia-12, Belgia -15, Media europeană-17, SUA- 16 elevi la un învăţător. Cu totul alta este media elevilor la ciclul primar în Africa -26, iar Congo 86.
  Dolha a mai citat din Preşedintele Obama care spunea în 27 ianuarie 2010: „ÎN SECOLUL 21, UNA DINTRE CELE MAI BUNE PROGRAME ANTI-SĂRĂCIE ESTE O LUME A EDUCAŢIEI DE CLASĂ.“ şi ,,O NAŢIUNE BINE EDUCATĂ ESTE CHEIA SUCCESULUI ECONOMIC.” şi ,,REDUCEREA OBSTACOLELOR DIN CALEA UNEI BUNE EDUCAŢII ESTE PRIMUL PAS ÎN A AJUTA URMĂTOAREA GENERAŢIE DE AMERICANI PROSPERI.” Preşedintele Obama a propus o creştere majoră (cu 6%) a finanţării pentru învăţământul primar şi secundar pentru anul următor, unul dintre puţinele domenii care creşte într-un an cu buget auster. Majorarea finanţării în învăţământ se încadrează într-un efort mai larg al administraţiei americane concentrand resursele limitate pe termen lung pentru sănătatea economică a naţiunii prin educaţie.
  În numele Consiliului Director AGIRo (Cătălin Diaconu, Margareta Gheorghiţă, Aprilia Gălbenuş, Adina Tulbure, Gheorghe Amaicei, Dan Parpală, Viorel Dolha, Ecaterina Rupesac) doamna Gălbenuş a prezentat o listă care centraliza toate propunerile venite din ţară, fapt care l-a determinat pe domnul ministru Funeriu să exclame: „Aceasta-i atitudine, să se spună lucrurilor pe nume!”.
  Când Ministrul a vorbit de începutul de an şcolar preşedintele AGIRo a spus că personal nu crede că dascălii vor accepta după 1 octombrie să intre la clasă cât timp rămâne diminuarea de 20% a salariului, actualele discriminări la încadrare sau grilele de salarizare de care se aude.
  Au mai luat cuvântul: domnul Teodor Pătrăuţă Decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” Arad care a sprijinit apariţia volumului „Portrete de dascăli”. La congres au mai fost distribuite Buletinul congresului şi Revista AGIRo însumând 450 pagini. Universitatea arădeană a făcut şi invitaţia de a găzdui simpozionul ,,Portrete de dascăli” în 2011 şi Congresul AGIRo în 2012 când se vor împlini 200 de ani de la înfiinţarea primei şcoli din spaţiul românesc care pregătea învăţători români- Preparandia de la Arad (1812), eveniment aflat în calendarul UE. Ca să întărească sprijinul autorităţilor locale arădene pentru acest eveniment, la congres a fost prezent şi primarul Aradului Gheorghe Falcă. Au mai luat cuvântul la congres şi alţi parlamentari şi oficiali din Constanţa şi Eforie.
  După Viorel Dolha trebuie să ţinem ştacheta la fel de sus, să vrem mult, să vedem departe, să fim deschişi, să nu fim banali, să fim generoşi cu elevii şi colegii, să fim exigenţi cu noi şi cu cei care decid, să propunem doar lucruri pentru care avem argumente şi care stau în picioare din punct de vedere principial, să fim diplomaţi dar să nu minţim, să nu fim naivi, să nu fim deprimaţi niciodată ci să gândim cum îndreptăm lucrurile, să mizăm pe buna intenţie a oamenilor, să ne placă să fim contrazişi, să respectăm instituţiile dar să fim exigenţi cu ele, să punem suflet şi să uităm de noi când suntem în slujba celorlalţi, când nu mai putem fi 100% dedicaţi funcţiei să lăsăm pe alţii, să nu rămânem cu resentimente dacă cineva ne-a dezamăgit vreodată, să copleşim prin principii, să reducem la minim formalismul şi rutina, ceea ce le citim din cărţi copiilor trebuie să şi aplicăm. Toţi dascălii trebuie sa fie modele. Dascălii niciodată nu trebuie să simtă ca omul comun sau să gândească precum precupeţii. Cadrele didactice trebuie sa fie mai mult decât ,,salariaţi din sistemul bugetar”, lor le scrie în fişa postului că sunt învăţătorii neamului şi trebuie să deschidă ochii românului fie şi instigându-l atunci când este înfometat sau scos din ţara lui, iar românul nu realizează că asta i se întâmplă.
  Vor fi şi unii dezamăgiţi de acest congres…Dar cine poate să pună în gura invitaţilor vorbe pe care participanţii şi-le-ar dori auzite? Cine poate face ca demnitarii să îşi ţină apoi promisiunile? Rămâne să credem că ministrul şi ceilalţi demnitari chiar vor invita conducerea AGIRo la consultări şi că vor răspunde pozitiv adresei oficial înregistrate cuprinzând propunerile congresului. Sperăm la ,,un pas înainte” care ar ,,recredibiliza” şi instituţii ale statului român şi clamatul rol al ,,asociaţiilor profesionale”.
  Cronică realizată pe baza notelor colegilor Vasile Muntenu, Petronela Slavu, Gelu Dragos, Luminita Mirica- Bobit, Diana Adam şi Nela Raceanu

  Comentariu de Gheorghita Margareta | 9 Septembrie 2010 | Răspunde

 2. Alocuţiunea domnului Leonid Bujor, Ministrul Educaţiei din Republica Moldova,
  la cel de-al XXXI-lea Congres al cadrelor didactice din România

  Stimaţi colegi,

  Vin cu convingerea că cei care au menirea să semene lumină şi înţelepciune, pedagogii, dintotdeauna au ştiut tainele comuniunii spirituale. Dovadă este şi această întrunire cu semnificaţii deosebite, acest eveniment de valoare, care marchează a XXXI-a ediţie a Congresului cadrelor didactice române şi al cadrelor didactice române de peste hotare.

  Împărtăşind aceleaşi aspiraţii de integrare europeană, mergînd pe aceeaşi cale a modernizării continue, ajustării tuturor proceselor (sociale, economice, politice) la imperativele europene şi mondiale, Republica Moldova se aliniază la cele mai progresive practici, care să-i asigure ascensiunea şi realizarea obiectivului major de a se integra în familia comunităţii europene.

  În contextul schimbărilor social-politice benefice, s-a reuşit revitalizarea unor valori, inhibate în 8 ani de guvernare comunistă, marcată de capricii politice şi fobii naţionale.

  Odată cu instaurarea unei noi guvernări, democratice, doar în cîteva luni am reuşit să readucem învăţămîntul din Republica Moldova pe făgaşul dezvoltării fireşti pentru contemporaneitate. Astfel, am elaborat un nou proiect de Concepţie, modernă, de dezvoltare a învăţămîntului din Republica Moldova, pe ultima sută de metri este elaborarea unei noi Strategii de modernizare a sistemului educaţiei şi, nu în ultimul rînd, am reuşit să elaborăm un nou proiect al Codului educaţiei, care a fost deja supus unui larg proces de dezbateri publice şi, în cel mai apropiat timp, urmează să-l prezentăm pentru examinare şi adoptare în Guvern şi Parlament.

  Am readus în cîmpul atenţiei opiniei publice astfel de probleme ca predarea istoriei, insistînd asupra studierii adevărului istoric, formării conştiinţei naţionale şi identităţii naţional-civice, în contextul valorilor civilizaţiei europene şi universale.

  Am avut şi avem dezbateri aprinse în problema predării religiei în şcoală, rămînînd însă pe poziţiile respectării dreptului constituţional inalienabil al cetăţeanului de a-şi păstra identitatea etnică şi religioasă la care aparţine. Astfel, prin hotărîre de Guvern, s-a stabilit că, începînd cu anul de studii 2010-2011, în schema orară şcolară a instituţiilor de învăţămînt primar şi gimnazial se include disciplina Religia, care va fi predată opţional, în baza cererii părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai elevilor.

  În general, curricula şcolară, la toate disciplinele, a fost supusă unui amplu proces de modernizare, în care a fost antrenat un număr impunător de cadre didactice şcolare şi universitare. Curriculum-ul modernizat a fost aprobat de Consiliul Naţional pentru Curriculum şi de la 1 septembrie anul curent este pus în aplicare.

  În învăţămîntul superior rămînem fideli principiilor procesului de la Bologna, operînd modificările şi completările de rigoare în Legea învăţămîntului şi alte acte normative din domeniu, promovînd această poziţie şi în noul Cod al educaţiei.

  Actualmente, în Republica Moldova, la cel mai înalt nivel, se lucrează asupra unei Strategii de descentralizare în toate domeniile. Sîntem şi noi în căutarea unor soluţii pentru asigurarea unei administrări eficiente a sistemului educaţiei şi sporirea autonomiei instituţiilor de învăţămînt de toate nivelurile:

  * la nivel legislativ – prin identificarea a noi abordări în proiectul Codului educaţiei;
  * la nivel normativ – prin pilotarea unei noi formule de finanţare a instituţiilor de învăţămînt general şi lărgirea autonomiei instituţionale;
  * la nivel administrativ – prin definirea locului şi rolului în învăţămînt al autorităţilor administrative de toate nivelurile (central, local de nivelul II şi de nivelul I).

  Sînt preocupări cotidiene, dar şi de perspectivă. Important, însă, este să fim conştienţi de ce avem nevoie de toate acestea. Să nu uităm că în centrul acestui univers se află cetăţeanul – copil, elev, student, adult – cetăţeanul beneficiar de valori, pe care trebuie să le producă şcoala – familie prietenoasă, bazată pe încredere, respect pentru diferenţe, căldură şi grijă, colegialitate, cooperare, asumarea riscurilor, învăţare continuă, parteneriat etc.

  Aceste valori nu au hotare. Împreună, legaţi prin limbă, istorie şi tradiţie, am putea mai uşor să ne realizăm aspiraţiile.

  După o perioadă destul de îndelungată, revenim la o relaţie normală între statele noastre. În domeniul educaţiei, relevantă este semnarea Protocolului de colaborare în domeniul învăţămîntului între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România pentru anul de studii 2010-2011 şi a Protocolului de amendare al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţămînt acreditate în Republica Moldova şi România.

  Dragi prieteni,

  Să reapridem şi să păstrăm lumina pentru care am luptat şi am învins în anul 1989. Să păstrăm veşnic viu crezul Doinei şi Ion Aldea-Teodorovici. Să depunem toate eforturile pentru realizarea visului lui Grigore Vieru. Salutăm şi ne bucurăm că Programul forumului de astăzi include şi o astfel de activitate de excepţie, menită să ne revigoreze conştiinţa naţională – sărbătorirea Zilei Limbii Noastre cea Română.

  Aducem cele mai sincere mulţumiri Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, tuturor celor care ne-au asigurat şi ne-au facilitat prezenţa la Congresul de astăzi, demonstrînd generozitatea, ospitalitatea şi dăruirea specifică neamului românesc.

  Făcînd uz de această ocazie, Vă invităm şi vom fi bucuroşi să Vă avem şi noi alături la Congresul angajaţilor din sistemul de învăţămînt al Republicii Moldova, care va avea loc în cel mai apropiat timp.

  Primiţi felicitările noastre cu ocazia unui nou început de an şcolar. Avem o misiune fără de preţ: de a semăna lumină, adevăr şi înţelepciune. Noile demersuri educaţionale, aspiraţiile noastre de integrare în spaţiul educaţional european şi mondial, necesitatea formării unei personalităţi capabile să facă faţă schimbărilor, ne fac mai responsabili în promovarea ideii de calitate a studiilor, întru asigurarea unei educaţii performante, pe potriva exigenţelor timpurilor pe care le trăim. De aceea, Vă doresc sănătate, putere de muncă şi perseverenţă în realizarea nobilelor sarcini pe care ni le-am asumat.

  Vă adresez cele mai sincere urări de bine şi Vă doresc succes în lucrările Congresului, la care avem şi noi onoarea să participăm, şi în munca Dumneavoastră dificilă, dar nobilă şi atît de necesară omului.

  Vă mulţumesc!

  Comentariu de Gheorghita Margareta | 9 Septembrie 2010 | Răspunde

 3. PĂRERI ŞI IMPRESII DESPRE CONGRESUL AGIRo
  Am ajuns acasa!
  Gandurile pozitive nu-mi dau pace sa dorm. Oare ce mi-a placut la acest Congres?
  Nu pot uita oamenii minunati pe care i-am intalnit, oameni care imi dau acel impuls de a merge mai departe.
  Din diferite colturi ale tarii s-au adunat sub tutele mentorului lor, Viorel Dolha, pentru a demonstra ca sufletul e ceea ce avem mai de pret. De ce am scris asta? Pentru ca in patru zile am reusit sa ma simt acasa, acolo unde credeam ca oamenii nu mai stiu sa zambeasca si sa aprecieze frumosul.
  Transilvania, Moldova si Tara Romaneasca s-au reunit acum sub calda aripa a mentorului lor, Dolha. Nu pot crede cata bunatate exista in acest om, cat spirit de intelegere, cata daruire. A adus la lumina copilul din noi si asta stie si el. Ne-a facut sa traim clipa, sa fim veseli (referire la drumul spre casa).
  Trebuie sa privim prin fereastra sufletului si sa trecem cu fruntea sus peste obstacole. Asta ne-a transmis acest congres, asta face Viorel Dolha. Nu lasa sa se vada ceaa ce sta in spatele unei intalniri de o asemenea amploare.
  Ideiile imi zboara. Cuvintele sunt multe in mintea mea. E greu sa le pun pe hartie.
  Nu cred ca am intanit un om care sa transmita atata caldura cand stai de vorba cu el, asa cum face Dolha.
  E putin sau mult ce am scris, e putin sau mult ce incerc sa transmit…..nu stiu!
  VA MULTUMESC PENTRU TOT, DOMNULE DOLHA!
  Semneaza, un umil dascal

  Congresul Invatatorilor de anul acesta a fost ca o sarbatoare a inimilor, a sufletelor noastre de vesnici copii.Ne-am bucurat sa ne revedem, sa ne impartasim relizarile si neimplinirile, sa ne sustinem valorile-altele decat cele ale guvernantilor ! Cu bune si cu rele, noi asa suntem! Modesti material si bogati spiritual, ne-am bucurat sa fim impreuna, sa ne prezentam rezultatele muncii, sa ne exprimam sperantele si neimplinirile,ne-am umplut sufletele de frumusetea folclorului dobrogean (felicitari dascalilor ce au realizat minununi pe scena de la Magura!) si mai ales ne-am convins ca impreuna putem fi puternici.
  Cu mare drag am reintalnit delegatiile de peste hotare si am planificat proiecte comune, am invatat de la ei o frumoasa lectie: nu exista bariere in calea invatatorilor dedicati profesiei!
  Felicitari domnului Dolha pentru ca ne-a unit intr-o asociatie fara granite, felicitari tuturor celor ce s-au implicat si au facut posibila aceasta minunata intamplare! Sa nu-i uitam pe neobositii dascali constanteni care au fost gazde minunate!
  De la Galati, cu speranta in mai bine, alt dascal umil!

  ZILE DE NEUITAT!!! FELICITARILE mele poate ca nu sunt atat de valoroase… dar le spun din toata inima!!! FELICITARI pentru curajul de a organiza o activitate de asemenea amploare! FELICITARI pentru toata activitatea, cu bune si rele (nu ma intrebati de rele… ca nu as sti sa va spun…dar poate ca au fost… numai cine nu munceste, nu greseste). FELICITARI pentru ca incercati sa ne uniti nu numai cu cei de aici ci si cu cei de pretutindeni!
  Doar o singura observatie am sa fac… mi s-au parut a fi prea putine zile! Cred ca ar trebui sa tina mai multe zile Congresul… mai ales cand ai in preajma oameni ca voi…oameni buni… oameni cu suflet de aur ca Viorel Dolha, Catalin Diaconu, Claudiu Purcel si toti cei care s-au implicat in organizare… dar… nu in ultimul rand minunatelor noastre gazde constantene!!!
  FELICITARI !!! Sa aveti parte doar de bucurii!!! Va multumim ca existati!
  Din partea delegatiei de la IASI, Maria CIUBOTARU

  Nu am impresii si opinii, ci trairi interioare, puternice si calde. Este a treia oara cand particip la Congresul Invatatorilor de pretutindeni si nu voi pedala pe aspectele mai putin placute, care s-ar parea ca ne repeta, probabil lectii neinvatate, ci pe emotiile care m-au invaluit din toate partile. A fost minunat sa revad chipurile prietenilor si sa reluam discutia din punctul in care il lasasem cu un an in urma, de parca nu o facusem de o zi.
  Oameni buni, ati simtit energia aceea ce izbucnea din framantarea inimii si a mintii pentru a gasi solutii pentru copiii pe care ne-am angajat in fata destinului sa-i calauzim?
  Doamne Dumnezeule, iti multumesc ca ne-ai facut atat de buni, de darnici si ca ai creat Invatatorul. Ce ne-am fi facut daca era altfel?
  Poate ca nu am primit raspunsurile cerute de fiecare dintre noi de la cei care carmuiesc tara aceasta, dar am lansat in viitor dorintele noastre, care, cu siguranta, se vor implini, chiar daca intr-un timp mai indepartat.
  Castigul meu real a fost o rezultanta a serilor petrecute impreuna, urmarind dansul si cantecul tuturor etniilor. Acolo era Romania intreaga, moldoveni, transilvaneni, munteni,… care si-au lasat amaraciunea si saracia acasa si au venit sa se incarce de energia aceea tumultoasa creata din sufletele deschise.
  Ma bucur ca am revenit acasa, printre ai mei, dar mi-a ramas dorul, dorul de visare impreuna cu fiecare dintre Domniile Voastre.
  Va multumesc pentru ca existati si ca sfintiti locurile pe care pasiti.
  Nu voi semna un umil invatator, caci chiar aceasta notiune Trebuie sa dispara din formatia noastra, ci un invatator putin oltean, putin muntean, putin ardelean, putin banatean, putin moldovean, putin vlah,………
  Luminita Mirica- Bobit

  „Imparate”,
  Iti multumim ca existi si faci tot ceea ce faci….
  Observi ca nu scriu doar in nume propriu, ci din partea unui grup larg de dascali ce au pretentia ca au discernamant. Toti acestia si alte persoane care au fost la Eforie cu ocazia Congresului marturisesc satisfactia, multumirea totala, aprecierea la superlativ pentru tot ceea ce au trait si simtit multumita implicarii tale. Sa ne traiesti ca ne trebuiesti! Hodineste-te, apoi ia-o de la capat. Iti vom fi alaturi!
  Cu infinita consideratie, TOTI CEI CE TE CUNOSC

  Domnule Dolha,
  Timpul a trecut extrem de repede si n-am apucat sa va multumesc pentru sansa de a participa la o activitate asa frumoasa cum a fost Congresul AGIRo. Nu am nici un interes sa va „perii”, pana o fi sa ne mai intalnim va mai trece ceva timp si memoria nu va inmagazina,cum e si firesc, decat strict ceea ce trebuie, ori eu nu sunt parte a cestui „strict necesar”. Ca urmare, nu cred ca ma veti considera partinitoare daca va scriu acest mesaj de multumire. Este dorinta sincera a unui dascal roman de istorie de a va multumi pentru ca ati adus la Constanta romani de pretutindeni, ca mi-ati dat posibilitatea sa-i cunosc, sa-i aud, sa aflu fie si putin din durerile lor. Sper sa pot pune pe picioare un proiect comun cu cei din Valea Timocului şi din Harghita, pe care ii admir pentru forta lor psihica, pentru daruire si, de ce nu, pentru ca ne-au dat o adevarata lectie de romanism viu. Cu siguranta ca, daca va reusi, proiectul acesta va fi rodul intalnirii de la Constanta si fiti sigur ca va voi tine la curent. Daca imi permiteti, atunci cand voi ajunge sa am nedumeriri sau nevoie de un sfat, voi apela la Dvs. pentru ca am vazut ca va pasa si ca sunteti capabil sa daramati muntii pentru o idee.

  Cu multumiri din nou, va doresc un an scolar usor, colaboratori responsabili si prieteni adevarati! Cu tot dragul si recunostinta, prof. Oltea Preluca, Suceava

  Comentariu de Gheorghita Margareta | 9 Septembrie 2010 | Răspunde

 4. PĂRERI ŞI IMPRESII DUPĂ CONGRES

  Am ajuns acasa!
  Gandurile pozitive nu-mi dau pace sa dorm. Oare ce mi-a placut la acest Congres?
  Nu pot uita oamenii minunati pe care i-am intalnit, oameni care imi dau acel impuls de a merge mai departe.
  Din diferite colturi ale tarii s-au adunat sub tutele mentorului lor, Viorel Dolha, pentru a demonstra ca sufletul e ceea ce avem mai de pret. De ce am scris asta? Pentru ca in patru zile am reusit sa ma simt acasa, acolo unde credeam ca oamenii nu mai stiu sa zambeasca si sa aprecieze frumosul.
  Transilvania, Moldova si Tara Romaneasca s-au reunit acum sub calda aripa a mentorului lor, Dolha. Nu pot crede cata bunatate exista in acest om, cat spirit de intelegere, cata daruire. A adus la lumina copilul din noi si asta stie si el. Ne-a facut sa traim clipa, sa fim veseli (referire la drumul spre casa).
  Trebuie sa privim prin fereastra sufletului si sa trecem cu fruntea sus peste obstacole. Asta ne-a transmis acest congres, asta face Viorel Dolha. Nu lasa sa se vada ceaa ce sta in spatele unei intalniri de o asemenea amploare.
  Ideiile imi zboara. Cuvintele sunt multe in mintea mea. E greu sa le pun pe hartie.
  Nu cred ca am intanit un om care sa transmita atata caldura cand stai de vorba cu el, asa cum face Dolha.
  E putin sau mult ce am scris, e putin sau mult ce incerc sa transmit…..nu stiu!
  VA MULTUMESC PENTRU TOT, DOMNULE DOLHA!
  Semneaza, un umil dascal, 77udi

  Congresul Invatatorilor de anul acesta a fost ca o sarbatoare a inimilor, a sufletelor noastre de vesnici copii. Ne-am bucurat sa ne revedem, sa ne impartasim relizarile si neimplinirile, sa ne sustinem valorile-altele decat cele ale guvernantilor ! Cu bune si cu rele, noi asa suntem! Modesti material si bogati spiritual, ne-am bucurat sa fim impreuna, sa ne prezentam rezultatele muncii, sa ne exprimam sperantele si neimplinirile,ne-am umplut sufletele de frumusetea folclorului dobrogean (felicitari dascalilor ce au realizat minununi pe scena de la Magura!) si mai ales ne-am convins ca impreuna putem fi puternici.
  Cu mare drag am reintalnit delegatiile de peste hotare si am planificat proiecte comune, am invatat de la ei o frumoasa lectie: nu exista bariere in calea invatatorilor dedicati profesiei!
  Felicitari domnului Dolha pentru ca ne-a unit intr-o asociatie fara granite, felicitari tuturor celor ce s-au implicat si au facut posibila aceasta minunata intamplare! Sa nu-i uitam pe neobositii dascali constanteni care au fost gazde minunate!
  De la Galati, cu speranta in mai bine, alt dascal umil!stanuta_grigorica

  –––––––––––––––––––––––––––

  ZILE DE NEUITAT!!! FELICITARILE mele poate ca nu sunt atat de valoroase… dar le spun din toata inima!!! FELICITARI pentru curajul de a organiza o activitate de asemenea amploare! FELICITARI pentru toata activitatea, cu bune si rele (nu ma intrebati de rele… ca nu as sti sa va spun…dar poate ca au fost… numai cine nu munceste, nu greseste). FELICITARI pentru ca incercati sa ne uniti nu numai cu cei de aici ci si cu cei de pretutindeni!
  Doar o singura observatie am sa fac… mi s-au parut a fi prea putine zile! Cred ca ar trebui sa tina mai multe zile Congresul… mai ales cand ai in preajma oameni ca voi…oameni buni… oameni cu suflet de aur ca Viorel Dolha, Catalin Diaconu, Claudiu Purcel si toti cei care s-au implicat in organizare… dar… nu in ultimul rand minunatelor noastre gazde constantene!!!
  FELICITARI !!! Sa aveti parte doar de bucurii!!! Va multumim ca existati!
  Din partea delegatiei de la IASI, Maria CIUBOTARU

  Comentariu de Gheorghita Margareta | 9 Septembrie 2010 | Răspunde

 5. Execut Website-uri
  Execut Website-uri,

  •Site-uri de prezentare
  •Site-uri cu functionalitate (PHP,MySQL)
  •Proiecte WEB licienta/dizertatie
  •Site-uri la comanda (personalizate la cererea clientului)

  Pretul se discuta in functie de cerintele clientului.

  Mobil : 0763486324
  Email : Vaduva.Ionut.Lucian@gmail.com
  Email : llucixxeu@yahoo.com

  HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL, JQUERY, AJAX

  Vaduva Ionut Lucian

  Date de contact:
  •Numar de telefon: 0763486324
  •Adresa e-mail sau IM: vaduva.ionut.lucian@gmail.com

  Comentariu de adryan | 19 Septembrie 2010 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: